De regelgeving:

  • 7A Er mogen GEEN introducees meegenomen worden. Deze regel overschrijft regel 7

  • 9A: Houdt altijd 1.5 afstand ook leden uit één gezin. Deze regel overschrijft regel 9

  • 12A: de kleedkamers en douches zijn GESLOTEN. Deze regel overschrijft regel 12

  • 14: Je kunt alleen komen spelen als je het inschrijfformulier hebt ingevuld en verstuurd

  • 15 Als je niet speelt houdt dan ook de 1,5 meter afstand op de bank tijdens het gezellig buurten. 

Natuurlijk blijven alle onderstaande regels van kracht.

1.       Heb je corona verschijnselen (droge hoest, koorts),
          blijf thuis!

2.       Ontsmet je handen voor je de zaal betreedt en doe dit
          ook als je de sporthal verlaat.

3.       Houdt 1,5 meter afstand, zie ook punt 9 en 12 !

4.       In de zaal is een corona verantwoordelijke
         (bestuurslid) aanwezig. De technische commissie
         speelt hierin een ondersteunde rol.

5.       Voorlopig zijn de indelers leden van het Bestuur
          en de Technische commissie, zij mogen als ze           
          indeler zijn meespelen indien de drukte het toelaat
          en het plaatsvindt op veld 4.

6.       Er worden voorlopig geen trainingen gegeven.

7.       Indien je een introducee wilt meenemen dan mag
         dat alleen als het bestuur daar expliciet toestemming
         voor heeft gegeven, het bestuur geeft geen
         toestemming als het  gaat om vrienden, bekenden of
         familieleden die even willen komen badmintonnen

8.       Kom niet naar de indelerstafel maar wacht tot je naam
          is omgeroepen tijdens de wissel momenten, het wordt
         geadviseerd om een route te gaan lopen waarbij je zo
         weinig mogelijk in aanraking kan komt met andere
          spelers, loop met de klok mee, eenrichtingsverkeer.

9.      Houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij
         normaal sportcontact 1,5 meter afstand aan,
         uitzonderingen voor personen die tot het zelfde
         huishouden behoren en  tijdens de  sportactiviteiten!
         Dat wil zeggen de normale gebruikelijke afstanden
         tijdens het badmintonnen, geen hi five of andersoortige
         fysieke contacten welke niet noodzakelijk zijn om je
         sport te  beoefenen.  

10.   Leen je racket niet uit aan andere spelers!

11.   Bij constatering van onregelmatigheden zoals het niet
        houden aan de regelgeving kan het de speler, door een
        bestuurslid, verboden worden nog langer deel te nemen
        aan het badmintonnen.

12.   Er zijn kleedkamers beschikbaar, na afloop kun je
        douchen, let ook hier op de 1,5 meter afstand.

13.   Na afloop om 22:00 uur bestaat op dit moment NIET de
        gelegenheid om bij onze vrienden van 
        DOV iets te nuttigen, 

        De speelmomenten: 

         Haast je niet maar wacht rustig op het veld
         tot je naam wordt omgeroepen!
Als bestuur en TC wensen we jullie, onder deze aangepaste omstandigheden mooie wedstrijden toe, het bestuur rekent op jullie aller verantwoordelijkheid, 

En het allerbelangrijkste  gebruik je gezond verstand