De "SPONSORPAS"

 

Heeft u te weinig tijd om elke week te badmintonnen?

Vindt u elke week badmintonnen te veel?

Bent u lid bij een andere club, maar wilt u ook eens bij ons spelen?

Heeft u onregelmatig werk, maar u wilt toch af en toe badmintonnen?

Stopt het seizoen bij u eerder dan bij ons en u wilt toch badmintonnen!

De Badmintonclub Ontspanning na Inspanning (BCONI) biedt badmintonners de mogelijkheid om sponsorlid te worden van BCONI.

 

Wat is het voordeel van een sponsorpas?

 

1. Uw sponsorpas is geldig voor de daarop aangegeven periode (24 maanden)

2. Uw sponsorpas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar

1. U mag per sponsorpas 10 keer spelen

2. U mag zelf kiezen, maandagavond/woensdagochtend of beide!

3. U mag deelnemen aan de interne toernooien (zie voorwaarden)

4. U bepaalt wanneer u komt (zie voorwaarden)

 

Hoe ziet de sponsorpas er uit?

 

Op de sponsorpas staat uw naam en foto alsmede de getallen 1 tot en met 10 oftewel het aantal keren dat er per pas gespeeld mag worden. De pas blijft bij de club en elke keer als u komt wordt er een gat geponst in uw pas. Is het maximum aantal speelbeurten (10x) bereikt dan kunt u opnieuw een pas kopen. De speelbeurten vervallen na de aangegeven einddatum.

 

Voorwaarden

De bijdrage voor een pas is 45,00 en dient vooruit betaald te worden. U kunt op elk moment sponsorlid worden. U besluit bijvoorbeeld lid te worden op 01 sept. 2022, dan loopt uw pas tot 01 sept. 2024 (24 maanden!). Er vindt geen restitutie plaats van de bijdrage indien een sponsorlid besluit gaandeweg de aangegeven periode zijn/haar sponsorschap op te zeggen. U mag deelnemen aan de interne club toernooien, mits dit valt binnen uw 10 maal spelen per pas! U mag deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door BCONI, met dien verstande dat u een grotere financiële bijdrage zult moeten betalen dan de leden met een vast lidmaatschap.


Als sponsorlid mag u de algemene ledenvergadering bijwonen, u heeft echter geen stemrecht!


U kunt een sponserpas aanvragen door u in te schrijven als lid van BC ONI. Op het formulier kiest u voor "[x] Sponsorlid" onder het kopje "Soort lidmaatschap".


SPONSORPAS AANVRAGEN

 

Het bestuur BCONI