BCONI Badminton Club Ontspanning na Inspanning
 
Omgangsregels
 
Iedereen die lid is van BCONI of deze bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk
reglement van de vereniging en houdt zich aan de hieronder omschreven omgangsregels. Men
moet zich prettig en veilig voelen, afspraken daarin zijn dan ook erg belangrijk. We behandelen
elkaar met respect en laten een ieder in zijn/haar eigen waarde.
In onze club staan wij niet toe dat leden en bezoekers ongelijkwaardig behandeld worden. Zaken
als pesten, machtsmisbruik, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of
opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, wordt niet getolereerd en is onacceptabel.
Wij vragen van alle leden en bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de
omgangsregels.
 
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee
binnen onze vereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens
mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
uiterlijk of persoonlijk leven.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat
niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich
daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de vertrouwens- contact persoon of
het bestuur.