Vertrouwen Contact Persoon (VCP)

Leden en bezoekers zijn gehouden aan de gedrags-omgangsregels.
Het bestuur is verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat en heeft daarom o.a. een
vertrouwenspersoon aangesteld die je kunt aanspreken als er dingen gebeuren tijdens het sporten
waar je last van hebt en waardoor je je onveilig voelt. Iedereen kan een beroep op de
vertrouwenspersoon doen voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en/of aangiften van
agressie, pesten en seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt en kan je
met een gesprek verder helpen door je de weg te wijzen naar het oplossen van het probleem.
Omdat het bestuur op de hoogte moet zijn van wat binnen de club gebeurt, wordt er van dit
gesprek een verslag gemaakt zonder namen te noemen. Behalve als de veiligheid van meer
mensen in gevaar komt dan wel er een situatie is in strafrechterlijke zin dan zal er aangifte moeten
worden gedaan.
 
De VCP binnen BCONI is:
 
Adriaan de Lange
E-mail: adrisjouk@gmail.com
en natuurlijk op de clubavonden!!